Home Actualités Mouvman pwotestasyon elèv lise yo nan kapital pòtoprens

Mouvman pwotestasyon elèv lise yo nan kapital pòtoprens

écrit par Sherlande MICHEL

Yon lòt fwa ankò plizyè elèv lise pran lari pou egzije pwofesè nan sal klas yo. Elèv sa yo kontinye ap mande pi bon kondisyon travay epi egzije ak Leta pou peye pwofesè yo.

Nan pakou a, te genyen plizyè elèv nan diferan lise anndan kapital la tankou Fritz Pierre Louis, Jean Jacques, Toussaint, relanse mouvman mobilizasyon an kote yo mache nan plizyè lise yon fason pou gwosi foul la.

Elèv sa yo te pase sou Channmas, desann bò Lopital Jeneral pou ale tonbe zòn plas Sentàn anndan lise Tousen. Nan komansman mach la, pa t genyen prezans polisye ak yo, yo jis t ap mache pou ale rankontre lòt lise.

Jèn pwotestatè sa yo fè konnen y ap kontinye nan lari a jistan revandikasyon yo abouti. Anpil nan yo fè konnen depi aprè 2è kontwòl je yo pa janm kwaze ak sa yo rele pwofesè.

Kèk grenn k ap fè filo (NS4) ap plenyen epi poze tèt yo kesyon kijan y ap fè pou y al konpoze pandan jou ap vanse, kou ap miltipliye, lòt elèv ap avanse ak pwogram yo epi yo menm yo an reta.

Sa gen anviwon 2 semèn depi elèv lise gaye nan kapital la nan mobilize pou mande pwofesè, jiskounya okenn nòt oubyen reyaksyon poko soti bò kote konsène anndan Ministè Ledikasyon Nasyonal.

You may also like

Leave a Comment